Onkoloogiliste patsientide arv Eestis tõuseb pidevalt. Diagnostika ja ravivõimaluste arengu ning sõeluuringutest osavõtu kasvu tõttu pikeneb onkoloogilise patsiendi eluiga märgatavalt. Seega on patsientide elukvaliteet aktiivravi ajal ning selle järgselt üha olulisema tähtsusega – millised võimalused on onkoloogilise patsiendi tõhusamaks taastusraviks?

Eesti Onkoloogilise Taastusravi Konverentsi eesmärk on teadvustada muutusi, mis toimuvad patsientidega aktiivravi ajal ja selle järgselt. Lisaks jagada väärtuslikke nõuandeid, kuidas taastada ja tõsta onkoloogilise patsiendi elukvaliteeti. Samuti tuuakse näiteid parimatest taastusravi praktikatest.