Füsioteraapia nüüd ka Tervisekassa rahastusel

01.10.2023 hakkas kehtima uus määrus “Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine”, millega sätestati iseseisvalt antud teenuste osutamise tingimused ja nõuded. Sellega seoses tekkisid Eestis ka uued tervishoiutöötajad lisaks arstidele, õdedele, ämmaemandatele ning farmatseutidele.

"Füsioterapeudid said 2023. aastal tervishoiutöötajateks"

Tervishoiuteenuse korraldamise seaduses (TTKS) tehti muudatused, mis on seotud füsioteraapia teenuse sisuga ja selle osutamisega väljaspool haiglaid. Sellega seoses tekkis ka juriidiline võimalus füsioterapeutidel hakata Tervisekassa otselepingutega osutama teenust ilma taastusarstide vajaduseta.
Antud seaduse § 23 järgi võib iseseisvalt füsioteraapiat osutada vaid ambulatoorselt.

Tursekeskus OÜ omab tegevusluba L06505 – iseseisvalt füsioteraapia osutamine ning alates 01.07.2024 on olemas ka ravi rahastamise leping nr 2024-RRL-63482.

Oluline teada, kui soovid tulla füsioteraapiasse.

 • Tervisekassa poolt rahastatud teenuseks on “Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)” – kood 7050
 • vajalik on digitaalne saatekiri perearsti või eriarsti poolt 
 • teenuse arvestuseks on 25 minutit tööd patsiendiga + 5 minutit dokumenteerimiseks ja sisaldab järgnevat:
   • füsioterapeutiline hindamine;
   • füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
   • füsioteraapia planeerimine;
   • füsioteraapia tegevuste tegemine;
   • füsioterapeutiliste tegevuste tulemuste hindamine ja dokumenteerimine;
   • teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.
Aja broneerimiseks võid helistada numbrile 645 4250 või tee seda online broneeringuna kodulehel valides "Tervisekassa tasutavad teenused"
Shopping Cart
Scroll to Top