„Elada võib kahte moodi: Üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime.
Teine on see, et kõik meid ümbritsev on imeline.” Albert Einstein

Inimene on üks tervik. Keha, tunded, mõtted on seoses. Vahel võib neis kõigis või ühes neist tekkida erinevatel põhjustel pinge allikaid ja alati ei leia üksi  harmoonilist teed pingetest välja. Hea on kuulata ja kuulda omi mõtteid ja tundeid. Hea on vabalt rääkida, et teada mis Sinus toimub ja hea on rääkida toetavale kuulajale kellega koos vaadata erinevaid vaatenurki ja avastada uusi.

Psühholoogiline nõustaja kuulab hinnanguvabalt, hoiakuteta, toetades, inspireerides, et jõuda parimate valikuteni kuidas veel paremini edasi.

Nõustamine on konfidentsiaalne. Vajadusel suunatakse edasi teise spetsialisti, psühholoogi, psühhiaatri vastuvõtule.

Nõustamise teemad:

  • Isiklik areng
  • Elumuutused
  • Rasked elumuutused või üleelamised
  • Suhted, suhtlemine
  • Lähedussuhe
  • Intiimsus
  • Seksuaalsus
  • Kehataju
  • Sihtgrupp on täiskasvanud.

Nõustamine võib olla ühekordne või korduv.