VenoTrain® ulcertec tõestatud parem ravitoime elastiksidemetega võrreldes

VT Ulcertec artikli  põhjal võib väita, et spetsiaalne meditsiiniline venoossete haavandite raviks välja töötatud kompressioonpõlvik annab kõige paremad ravitulemused võrreldes tavalise elastiksidemetega sidumisega.

Uuringus osales 121 patsienti, uuringu põhiosa kestis 12 nädalat ning kompressiooni kasutusaeg pidi olema 8h päevas. 12 nädala pikkuse ravi jooksul oli täielikult paranenud keskmiselt 47,5% spetsiaalse  VenoTrain® ulcertec põlviku kasutajatest vs 31,7% elastiksidemetega sidumine.

Lõplik paranemine võttis aega VenoTrain® ulcertec põlviku kasutajatel kesmiselt 70 päeva vs elastiksidemetega sidujatel 83 päeva.

Lisaks tõid uuringus osalejad välja järgnevat: VenoTrain® ulcertec põlvikut on lihtne kasutada ja selleks ei ole vaja spetsialisti abi. Surve on kogu päeva jooksul õige, kui vastupidi elastikuga sidudes 3-4 tunni pärast on sidumine lõdvenenud ning oleks vaja teostada uuesti.

Seega elastiksidemetega sidumine võtab päevas kauem aega ning ühelgi päeval ei suudeta tagada täpselt sarnast ja õiget survet, kuna sidumine oleneb siduja vilumusest.

Shopping Cart
Scroll to Top