01.02.2018 suletavate abivahendite ISO-koodid (Sotsiaalkindlustusamet)

08.01.2018 teavitas Eesti Sotsiaalkindlustusamet kõiki koostööpartnereid veebruarist suletavatest abivahendite ISO-koodidest. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas on abivahendite eelarve järjepidevalt suurenenud ja täna on eelarve kasutamine suurem kui kunagi varem – kui 2017. aastal oli abivahendite eelarve 11,7 miljonit eurot, siis tänavu on see enam kui 12 miljonit eurot. [...]

2018-04-26T12:42:14+00:00 1 jaanuar, 2018 |abivahendid|

VenoTrain ulcerteci kasutamine venoosse haavandi ravis 1 osa

Haigekassale- kroonilise venoosse haavandi ravi ühe tähtsa osana kasutada spetsiaalset meditsiinilist kompressioonravi põlviku komplekti VenoTrain Ulcertec ning seda siis ka patsientidele kompenseerida.   Alustame lühikeste kirjutistega, miks see on nii oluline teema. Meditsiiniseadme tõenduspõhisus Euroopa riikides aktsepteeritud standardite järgi.   Definitsioon: venoosne haavand (VH) [...]

2018-04-26T13:24:40+00:00 17 november, 2017 |abiks|

Seadused

Sotsiaalhoolekande seadus Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid [...]

2018-04-26T12:49:50+00:00 20 märts, 2017 |Abivahendid, Õppematerjalid|

Abivahendid

Abivahendite süsteemi korraldus Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks. Isikliku abivahendi kaart (IAK) Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate. Kaardi või [...]

2018-04-26T13:21:39+00:00 20 märts, 2017 |Abivahendid, Õppematerjalid|

VenoTrain® ulcertec tõestatud parem ravitoime elastiksidemetega võrreldes

VT Ulcertec artikli  põhjal võib väita, et spetsiaalne meditsiiniline venoossete haavandite raviks välja töötatud kompressioonpõlvik annab kõige paremad ravitulemused võrreldes tavalise elastiksidemetega sidumisega. Uuringus osales 121 patsienti, uuringu põhiosa kestis 12 nädalat ning kompressiooni kasutusaeg pidi olema 8h päevas. 12 nädala pikkuse ravi jooksul oli [...]

2018-05-02T15:53:48+00:00 20 märts, 2017 |Krooniline venoosne puudulikkus, Õppematerjalid|

Krooniline venoosne puudulikkus (CVI- Chronic Venous Insufficiency)

Kroonilise venoosse puudulikkuse (KVP) all kannatab  5-10% arenenud riikide täiskasvanud elanikkonnast. KVP on sage, kuid selgelt alaravitud krooniline ning progresseeruv haigus, mis küll reeglina otseselt patsiendi elu ei ohusta, kuid halvendab ravimata juhtudel oluliselt patsiendi elukvaliteeti. Ravi eesmärgiks on parandada patsientide elukvaliteeti KVP-ga seotud [...]

2018-05-02T15:46:37+00:00 20 märts, 2017 |Krooniline venoosne puudulikkus, Õppematerjalid|
Lae veel postitusi