Alates 01.01.2022 kehtiva ortooside -90% soodustuse põhimõtte selgitus.

GenuTrain 1

01.01.2023 seisuga on kehtiv Tervise- ja tööministri määrus Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord (vastu võetud 12.12.2022 nr 86)

Palju on tekkinud küsimusi seoses sellega, et arst kirjutab välja abivahendi soetamiseks digitaalse retsepti -90% soodustusega. Abivahendi müüja juurde jõudes selgub aga, et mitte kõigele ei kehti antud suuruses soodustus. Selgitame siinkohal mõned põhimõttelised muutused, mis kehtivad aastast 2022, mil Eesti Haigekassa ning Sotsiaalkindlustameti abivahendikaardi süsteem ühendati.

  1. Suur muudatus seisnes kindlustatud isikute osas ja abivahendite limiitides, sest abivahendikaart kadus ära ja kroonilised haiged said ka abivahendeid digitaalse retsepti alusel olenevalt vanusest alla või üle 19 a.

Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses ja tingimustel:
a) ühe ortoosi eest jäseme kohta funktsioonihäire kompenseerimiseks 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat;
b) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni kahe ortoosi eest jäseme kohta 1 aasta jooksul;
c) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta 2 aasta jooksul.

  1. Ühendati Eesti Haigekassa (EHK) ja Eesti Sotsiaalkindlustusameti (SKA) süsteemid, millest hüvitatakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid ning moodustati erinevad meditsiiniseadmete rühmad. Igale meditsiiniseadmete rühmale määrati alates 01.01.2022 piirhinnad ja EHK poolt ülevõetava kohustuse piirmäärad. Kõikidele toodetele EI KEHTI enam -90% soodustus.
  2. Meditsiiniseadmete rühma siseselt on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel Eesti Haigekassa poolt kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise meditsiiniseadme piirhind. See tähendab, et -90% soodustus on antud meditsiiniseadme rühmas ainult kõige odavamal tootel ja odavuselt järgmisel.

    Selgitame selle läbi näite:
    Meditsiiniseadmete rühmas on tooted hindadega 56 EUR, 64 EUR, 72 EUR, 84 EUR ja 103 EUR, siis 90% soodustust saab toodetelt hindadega 56 EUR ja 64 EUR. See tähendab, et patsient maksab esimese toote puhul 5,60 EUR ja Tervisekassa 50,40 EUR ning teise toote puhul maksab patsient 6,40 EUR ja Tervisekassa 57,60 EUR.

Kõikidel teistel nendest kallimatel toodetel on fikseeritud Tervisekassa poolseks allahindluseks digitaalse meditsiiniseadme retseptiga nö teise meditsiiniseadme piirhind summas 57,60 EUR.

72 EUR – 57,60 EUR = patsiendi omaosalus 14,40 EUR
84 EUR – 57,60 EUR = patsiendi omaosalus 26,40 EUR
103 EUR – 57,60 EUR = patsiendi omaosalus 45,40 EUR


Pildil olev GenuTrain põlveortoos (täishind 79 EUR) oli kuni 31.12.2021 Eesti Haigekassa nimekirjas ja sellele kehtis -90% soodustus ning patsiendi omaosalus oli 10% ehk 7.90 EUR. Peale nö reformimist on hind endiselt 79 EUR, riigi osalus aga 28.80 EUR, mis teeb ülevõetava kohustuse piirmääraks 36,5% ja patsiendi omaosaluse suuruseks 50,20 EUR.

Kõige odavam hinnakirja võetud põlveortoos maksab 30 EUR ja hinnalt järgmine 32 EUR (90% on 28,80).

Shopping Cart
Scroll to Top