Sotsiaalkindlustusametilt teadmiseks patsientidele!

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustus abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Jõustuv määrus on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018022 ning abivahendite loetelu https://www.riigiteataja.ee/…/1…/2201/8022/Lisa_01012019.pdf#

Rinnavähiga seotud rida rinna eemalduse ehk mastektoomia patsientidele:
06.30.18 koodiga rinnaproteeside kasutuaeg on 4 aastat ning kompenseeritakse 2 tk / kasutusaja jooksul ühe kehapoole kohta maksimaalse hinnaga 144 EUR, 70% soodustusega. Lubatud abivahendi vajaduse tuvastajad on perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond ning korduv tõendi vajadus puudub.

Vajalik esimesel korral abivahendi vajadust kinnitav tõend ning selle alusel kohalikust sotsiaalkindlustusametist taotletud abivahendi kaart. Tõendi koopia säilitatakse abivahendi müüja juures. Arvestus abivahendikaardis- 2 proteesi 4 aasta jooksul. Tööealiste inimeste puhul on rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond, mille tõttu tuleb abivahendite müüja juures täita seirekaart.

Shopping Cart
Scroll to Top